Onze visie


Het KraamZorg Bureau is een deskundig kraamzorg-bureau dat belang hecht aan kwaliteit en betrokkenheid.

Onze visie komt als volgt tot uiting:

  • Het KraamZorg Bureau is een platte organisatie die anticipeert op vragen van cliënten.
  • Onze kraamverzorgenden zijn enthousiaste professionals, die ge-coached worden door ervaren managers.
  • Naast de verplichte bijscholing ontvangen onze kraamverzorgenden ook trainingen op het gebied van het verbeteren van kwaliteit en betrokkenheid.
  • De medewerkers van Het KraamZorg Bureau vormen een hecht team, met aandacht voor cliënten, partners in de geboortezorg en elkaar.
  • Het KraamZorg Bureau is HKZ gecertificeerd.
  • Het KraamZorg Bureau is een SBB erkend leerbedrijf.
  • Het KraamZorg Bureau toetst de tevredenheid van haar cliënten regelmatig en handelt naar de uitkomsten.

Wanneer u kiest voor Het KraamZorg Bureau bent u zeker van professionele kraamzorg en persoonlijke aandacht in uw kraamweek.