Kosten en vergoedingen


De kraamzorg wordt vergoed uit het basispakket van de ziektekostenverzekering. Alle zorgverzekeraars vergoeden kraamzorg op basis van het Landelijk Indicatie Protocol. In dit protocol zijn de werkzaamheden en het aantal dagen en uren zorg vastgelegd.

In de meeste gevallen gaat de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. In uitzonderlijke gevallen wordt de rekening naar het kraamgezin zelf gestuurd, zij declareren deze dan bij de zorgverzekeraar.
Voor iedereen geldt een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt dit geheel of gedeeltelijk via een aanvullende polis. In uw polis is terug te vinden of deze bijdrage vergoed wordt. Voor een overzicht van de vergoedingen bij de verschillende verzekeraars, verwijzen wij naar de
site van Independer.

Als je bij ons inschrijft is het goed om contact op te nemen met je zorgverzekeraar en je voorkeur voor ons kraambureau "Het KraamZorgBureau" aan te geven. Als je namelijk geen voorkeur aangeeft, bepaalt de zorgverzekeraar zelf welke kraamorganisatie je gaat begeleiden tijdens de kraamperiode.